komunikat: sesja rady gminy zagrodno

komunikat: sesja rady gminy zagrodno

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGRODNO, ŻE 5 PAŹDZIERNIKA 2021 r. O GODZ. 14:00 W ŚWIETLICY REMIZY OSP W ZAGRODNIE ODBĘDZIE SIĘ XLV SESJA RADY GMINY ZAGRODNO Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Informacja z realizacji budżetu gminy za I-e półrocze 2021 r.
 5. Omówienie zadłużeń Gminy Zagrodno (zadłużenia czynszowe, podatkowe, z tytułu opłat, kredyty, pożyczki).
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zagrodno na lata 2021-2025
 • w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Modlikowice 9
 • w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Grodziec
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej – działki nr 765/1 w obrębie Olszanica
 1. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Zagrodno.
 2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Zagrodno.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Zagrodno.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Zagrodno.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Zagrodno.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.

XLV sesja Rady Gminy Zagrodno dnia 5 października 2021 r.(pdf, 347 kb)

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast