CHARAKTERYSTYKA

Gmina Zagrodno to gmina wiejska, leżąca w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie złotoryjskim. Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej.

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, użytki rolne stanowią blisko 81% powierzchni gminy. Gmina jest czysta ekologicznie, w 100% zwodociągowania, w 30% wyposażona w kanalizację.

TERENY INWESTYCYJNE

Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi o powierzchni 180 ha, przeznaczonymi głównie pod przemysł oraz usługi. Teren ten zlokalizowany jest w pobliżu autostrady A4 we wsi Łukaszów (Gminna Strefa Ekonomiczna). Wieś Łukaszów posiada także tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne o powierzchni 20,85 ha.

TURYSTYKA

Gmina Zagrodno jest doskonałym miejscem do uprawiania turystyki. Malowniczy charakter gminy, urok rozrzuconych w Modlikowicach stawów, przebiegające przez gminę szlaki turystyczne, pięknie wyglądające fermy wiatrowe przyciągają turystów do robienia urokliwych zdjęć.

Zwiedzający mogą zatrzymać się w funkcjonujących na terenie gminy Gospodarstwach Agroturystycznych, oferujących lokalne produkty.

ZABYTKI

Gmina znana jest nie tylko ze względu na bogactwa przyrodniczo – krajobrazowe, na jej terenie zlokalizowanych jest również wiele cennych zabytków architektury. Głównym z nich jest usytuowany na wulkanicznym wzgórzu (389 m n.p.m.) – Zamek Grodziec. Zamek jest rekonstrukcją XVI – wiecznej rezydencji gotycko – renesansowej z lat 1906-1908.

Miłośnicy urokliwej i niepowtarzalnej architektury powinni odwiedzić także: barokowy pałac w Grodźcu (1718-1727), późnogotyckie i wczesnorenesansowe kościoły w: Brochocinie, Olszanicy, Radziechowie; unikalne w swych klasycystycznych formach świątynie w Zagrodnie i Modlikowicach z renesansowymi chrzcielnicami oraz nagrobkami rycerzy i mieszczan, kościół p.w. MB Siewnej w Grodźcu, którego mury pamiętają przebudowę w XVII i XVIII w., a także ruiny barokowych pałaców w Wojciechowie i Zagrodnie oraz XIX – wiecznego wiatraka w Radziechowie. Na szczególną uwagę zasługują również znajdujące się na terenie gminy krzyże i kapliczki pokutne, zabytkowe aleje: lipowa w Grodźcu i dębowa w Brochocinie tudzież występujące wykopaliska archeologiczne w Zagrodnie           i Olszanicy.

FOLKLOR

Chcąc poznać tradycję i miejscową kulturę warto wziąć udział w organizowanych na terenie gminy cyklicznych imprezach oraz posłuchać lokalnych Zespołów Folklorystycznych działających na terenie gminy tj. Macierzanka z Wojciechowa i Swojacy z Zagrodna.

 Gmina jest Partnerem Lokalnej Grupy Działania – wchodzi w skład Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”:

Partnerzy zagraniczni:

Gmina Rossau (Niemcy)

urząd: Urząd Gminy Zagrodno
adres: Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno
telefony: 76 8773 – 396, 397, fax 76 8773 – 345
e-mail: ugzagrodno@zagrodno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast