Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) jest miejscem,w którym w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy Zagrodno mogą przekazać wytworzone przez siebie odpady selektywnie zebrane.

Prowadzącym PSZOK na terenie Gminy Zagrodno jest:

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
59-516 Zagrodno 53e
tel. 76 877 30 96

Odpady w PSZOK przyjmowane są:
od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30*

* z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast