Petycje wniesione do Wójta Gminy Zagrodno / Rady Gminy Zagrodno w trybie przewidzianym ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 r., poz. 1195)

Lp. Data wpływu Adresat Wnoszący W sprawie Treść pisma Stan rozpatrzenia petycji
1. 14.09.2015 Wójt Gminy Zagrodno Mariusz Łesiuk Wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu Gminy Zagrodno pozycji budżetowych. Pobierz 1. Petycja przekazana Radnym przez Biuro Rady, odczytana na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 05.11.2015 r.2. W dniu 14.12.2015 r. udzielono odpowiedzi dla Podmiotu wnoszącego petycję.
2. 22.02.2016 Wójt Gminy Zagrodno Szulc-Efekt sp. z o. o W przedmiocie konieczności analizy stanu faktycznego dotyczącego wydatkowania środków publicznych – w obszarze szkoleń Kadry Urzędniczej Pobierz 22.02.2016 i została przekazana do załatwienia pracownikowi
merytorycznem Urząd Gminy Zagrodno odpowiadając na petycję, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu22 lutego br. uprzejmie informuję, że przedmiotowy wniosek zadekretowano do Sekretarza Gminy– Urszuli Kindler, która zajmuje się koordynacją spraw dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu. Z poważaniem Urszula Kindler
3. 18.03.2016 Wójt Gminy Zagrodno Szulc-Efekt Sp. z o.o. i organizator konkursu „Podwórko NIVEA” GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k. Przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” rodzinne miejsce zabaw – edycja 2016 Pobierz 1. W dniu 18.03.2016r.  petycja została przekazana do załatwienia pracownikowi merytorycznemu.2.W dniu 27.04.2016r. Gmina Zagrodno zgłosiła udział w konkursie „Podwórko NIVEA”
4. 12.04.2016 Wójt Gminy Zagrodno Szulc-Efekt Sp. z o.o Utworzenie przez Kierownika JSt „biblioteczki samorządowca” Pobierz 1. W dniu 26.04.2016r. została udzielona odpowiedź na petycję:Urząd Gminy Zagrodno w nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 13 kwietnia 2016 r. informuje,że w urzędzie gminy prowadzona jest przez sekretarza gminy “biblioteczka samorządowca” , w której kompletowane są pozycje książkowe dostępne dla pracowników Urzędu. Z poważaniem Urszula Kindler – sekretarz gminy
5.  27.10.2016 Wójt Gminy Zagrodno Szulc-Efekt Sp. z o.o. Utworzenie w oficjalnej stronie Urzędu Gminy zakładki „Czystsze Powietrze” Pobierz 1. W dniu 27.10.2016r. została udzielona odpowiedź na petycję:W odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2016r. Urząd Gminy Zagrodno informuje, że na oficjalnej stronie internetowej Urzędu www.zagrodno.eu  została stworzona zakładka ” Czystsze powietrze ” w której znajdują się informacje edukacyjne dla mieszkańców Gminy.
6.  15.01.2017 Wójt Gminy Zagrodno Kacper Pawłowski Petycja w sprawie przyjęcia rodzin repatrianckich przez gminy powiatu złotoryjskiego Pobierz W dniu 13.02.2017r. została udzielona odpowiedź na petycję.
7. 01.02.2017 Wójt Gminy Zagrodno Szulc-Efekt Sp. z o.o. Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej Pobierz W dniu 16.02.2017r. została udzielona odpowiedź na petycję
8. 25.04.2017 Wójt Gminy Zagrodno Mieszkańcy Wsi Olszanica przy drodze Gminnej nr 585 Petycja w sprawie remontu drog Pobierz
9. 07.09.2017 Wójt Gminy Zagrodno Szulc-Efekt Sp. z o.o. Petycja w sprawie programu „Wzorowa Łazienka” Pobierz
10. 07.09.2017 Wójt Gminy Zagrodno Szulc-Efekt Sp. z o.o. Efektywność energetyczna Pobierz
11. 07.09.2017 Wójt Gminy Zagrodno Szulc-Efekt Sp. z o.o. „Wzorcowa łazienka” Pobierz
12. 07.09.2017 Wójt Gminy Zagrodno Szulc-Efekt Sp. z o.o. „Rozwój młodzieży i rodziny” Pobierz
13. 25.03.2019 Wójt Gminy Zagrodno Dr Bogusław J. Federa „Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców” Pobierz
Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast