Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Projekty realizowane przez Gminę Zagrodno:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Zagrodno współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W roku 2018 Gmina Zagrodno realizuje inwestycję przy pomocy środków z EFRROW w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zlokalizowaną na Zamku Grodziec, który jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na całym jej obszarze. Przez cały rok obiekt tętni życiem i z uwagi na wzrost jego atrakcyjności oraz bezpieczeństwo odwiedzających podjęto się realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec”.

Zaprojektowano drewniane zadaszenia, które zastąpią dotychczasowe zniszczone namioty. Usytuowane zostaną na dziedzińcu zamku, w miejscu tymczasowych zadaszeń. Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Zagrodno.

Wartość projektu: 60 132,00 zł.

Wartość dofinansowania: 38 261,00 zł.

17 stycznia 2018r.

Operacja pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich na Zamku Grodziec polegających na wymianie stolarki okiennej w górnej sali (Książęcej) oraz wykonanie wrót bramy na podzamczu i robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu muru lapidarium. I etap: wykonanie okien i wrót z obramieniem z piaskowca” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W roku 2018 Zamek Grodziec realizuje inwestycję przy pomocy środków z EFRROW w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zlokalizowaną na Zamku Grodziec, który jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na całym jej obszarze. Przez cały rok obiekt odwiedzany jest przez wielu turystów i z uwagi na jego wyjątkową wartość historyczną podjęto się realizacji zadania mającego na celu wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie wrót z obramieniem z piaskowca.

W ramach realizacji I etapu zadania, planuje się wymianę czterech okien w górnej sali (książęcej) oraz wykonanie wrót bramy, z obramieniem z piaskowca, na podzamczu.

Wartość projektu całkowita: 193 577,47 zł

Wartość projektu I etap: 106 420,26 zł

Wartość dofinansowania całkowita: 99 982,00 zł

Wartość dofinansowania I etap: 54 966,00 zł

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast