Opłaty za odpady

Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż na podstawie uchwały NR XVI.100.2019 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Zagrodno, od dnia 01.01.2020r. obowiązują nowe stawki miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Ilość osób Kwota opłaty RAZEM
1 15,00 zł 15,00 zł
2 15,00 zł 30,00 zł
3 15,00 zł 45,00 zł
4 15,00 zł 60,00 zł
5 15,00 zł 75,00 zł
6 15,00 zł 90,00 zł
7 15,00 zł 105,00 zł
8 15,00 zł 120,00 zł
9 15,00 zł 135,00 zł
10 15,00 zł 150,00 zł

Opłatę uiszcza się raz na miesiąc, w terminie do 15 każdego miesiąca z góry, czyli:

za styczeń 2020 do 15 stycznia 2020r.,

za grudzień do 15 grudnia 2020r.

Wójt Gminy informuje, iż na podstawie uchwały NR XV.98.2019 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, na terenie Gminy Zagrodno od dnia 01.01.2020r. obowiązują następujące OPŁATY przy posiadaniu kompostownika:

Ilość osób Kwota opłaty RAZEM
1 14,00 zł 14,00 zł
2 14,00 zł 28,00 zł
3 14,00 zł 42,00 zł
4 14,00 zł 56,00 zł
5 14,00 zł 70,00 zł
6 14,00 zł 84,00 zł
7 14,00 zł 98,00 zł
8 14,00 zł 112,00 zł
9 14,00 zł 126,00 zł
10 14,00 zł 140,00 zł

Naliczenie zwolnienia z części opłaty następuje po złożeniu zmieniającej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osobę zobowiązaną do jej złożenia, t.j. właściciela, współwłaściciela lub inny podmiot władający nieruchomością (formularz DO-1).

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki opłaty za miesiąc dla pojemnika o określonej pojemności:

Lp. Rodzaj pojemnika Wysokość opłaty
1 120 litrów   5,91 zł
2 240 litrów 11,82 zł
3 1100 litrów  54,18 zł
4 2500 litrów 123,14 zł
5 5500 litrów 270,90 zł
6 7000 litrów 344,78 zł

 

Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zagrodno gotówką,karta płatniczą lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

Więcej informacji:

Urząd Gminy Zagrodno
59-516 Zagrodno 52, pok. 2 (parter)
tel.76 877 33 96, wew. 110

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast