Program “Rodzina 500+”

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

GOPS w Zagrodnie zachęca do składania wniosków droga elektroniczną, jak i  w wersji papierowej.

Dodatkowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl

DO POBRANIA:

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast