Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT który został rozstrzygnięty w dniu 01 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy Zagrodno na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych w 2024 roku przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571). W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty dotyczące zadania:

Zadanie Nr 1.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych poprzez m.in. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych lokalnych i ponadlokalnych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych ,utrzymanie i rozwój bazy sportowej w piłce nożnej dla drużyny Senior Klasa A.

1) KLUB SPORTOWY „OLIMPIA” OLSZANICA
Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 49 000,00 zł,
2) KLUB SPORTOWY „ORZEŁ” ZAGRODNO
Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 49 000,00 zł.

Zadanie Nr 2.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych poprzez m.in. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych lokalnych i ponadlokalnych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych ,utrzymanie i rozwój bazy sportowej w piłce nożnej dla drużyny Senior Klasa B.

1) KLUB SPORTOWY „RADZIECHOWIANKA” RADZIECHÓW
Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 41 000,00 zł.
2) KLUB SPORTOWY „ORZEŁ” ZAGRODNO
Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 41 000,00 zł.

 

Wójt Gminy Zagrodno
Karolina Bardowska

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT – 2024 (PDF, 110 KB)

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast