Wymiana będzie przeprowadzana od 3 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie informuje, iż w związku z wprowadzeniem radiowego odczytu wodomierzy od dnia 3 sierpnia 2020 r., będzie przeprowadzona planowana wymiana wodomierzy
w Grodźcu.

Prace będzie prowadziła firma FHU „HYDRO-GAZ” Grzegorz Gawron 59-225 Dobroszów 14

tel. do wykonawcy 502 548 085, 608-507-071

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych urządzeń i umożliwienie wykonania prac montażowych.

Orientacyjny harmonogram prac ( może ulec zmianie):

03.08.2020 r. Grodziec kolonia – do Grodziec świetlica wiejska

04.08.2020 r. od świetlicy wiejskiej do Sklepu,

05.08.2020 r. od sklepu  do Grodziec 40

06.08.2020 r. Grodziec 60-84

07.08.2020 r. Grodziec podzamcze

Ponadto informujemy, że:

  1. Wymiana liczników jest bezpłatna.
  2. Należy zapewnić swobodny dostęp do miejsca wymiany wodomierza. Monter ma prawo odmówić montażu wodomierza gdy dostęp do miejsca montażu jest utrudniony lub gdy obecny wodomierz został zamontowany nieprawidłowo.
  3. W czasie prowadzonych robót mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody.
  4. Zdemontowane wodomierze podlegają zwrotowi, zabiera je firma dokonująca wymiany.
  5. Informacje na temat wymiany wodomierzy można uzyskać w biurze ZUK
    w Zagrodnie, Zagrodno 53 E, pod nr tel. 605-588-283

 

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast