Stawki podatków i opłat obowiązujących w 2022 r. oraz terminy składnia deklaracji podatkowych

Stawki podatków i opłat obowiązujących w 2022 r. oraz terminy składnia deklaracji podatkowych

 

Stawki podatków i opłat obowiązujących w 2022 r. oraz terminy składnia deklaracji podatkowych

Wójt Gminy Zagrodno informuje, o stawkach podatków i opłat obowiązujących w 2022r. oraz terminach składnia deklaracji podatkowych:

  • PODATEK ROLNY wynosi:

153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych

307,40 zł od 1 ha gruntów pozostałych

Termin złożenia deklaracji na podatek rolny (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej) – do dnia 15 stycznia 2022 r.

  • PODATEK LEŚNY wynosi:

– 46,6972 zł od 1 ha

Termin złożenia deklaracji na podatek leśny(dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej) – do dnia 15 stycznia 2022 r.

  • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI określa:

Uchwała nr XLVI.254.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021, poz. 5108)

UCHWAŁA NR XLVI.254.2021 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (PDF; 1,51 MB)

Termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej) – do dnia 31 stycznia 2022 r.

  • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH określa:

Uchwała nr XV.92.2019. Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 listopada 2019 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019, poz. 6670)

UCHWAŁA NR XV.92.2019RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (pdf, 257 KB)

Termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego 2022r.

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast