Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Gminie Zagrodno

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Gminie Zagrodno

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Gminie Zagrodno

Dolnośląska Federacja Sportu podpisała z Gminą Zagrodno porozumienie w sprawie organizacji zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu „Umiem pływać”. Projekt dotyczy udziału dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych i obejmuje organizację 10 pozalekcyjnych zajęć nauki pływania (po 2 godziny lekcyjne) dla 1 grupy dzieci do 15 osób.

Dzieci z Gminy Zagrodno zajęcia z nauki pływania realizują na Basenie Miejskim w Chojnowie, pod okiem instruktora nauki pływania.

Realizator projektu przy wparciu Gminy Zagrodno pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.

Projekt „Umiem pływać” realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu, oraz jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu samorządu.

LOGA partnerów: Ministerstwo sportu i turystyki dolonoślska federacja sportu umiem pływać Dolny śląsk

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast