Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021–2030

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021–2030

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021–2030

Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021–2030

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019, poz. 1295 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie w dniu 08 kwietnia 2021 r. konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag zamieszczony został na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznejwww.dops.wroc.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiegowww.bip.dolnyslask.pl oraz BIP Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznejwww.bip.dops.wroc.pl.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej dsis2030@dops.wroc.pl do dnia 14 maja 2021 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

ZAŁĄCZNIKI:

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2021-2030-projekt PDF 4,38 MB

DSIS 2030 projekt – wersja dostosowana do potrzeb OzN PDF 4.43 MB

formularz zgłaszania opinii DSIS 2030

Program konsultacji DSIS 2030 PDF 428 KM

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast