Informacja o ćwiczeniach krajowych RENEGATA/SAREX-21

komunikat

Informuje się mieszkańców  Powiatu Złotoryjskiego, że w dniu 17 czerwca 2021r. w godzinach 9.00-15.00 prowadzone będą ćwiczenia krajowe RENEGATA/SAREX-21, których organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGATE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

Wyemitowane mogą zostać sygnały:

  • „OGŁOSZENIE ALARMU” – sygnał akustyczny dźwięk modulowany syreny w okresie 3 minut;
  • „ODWOŁANIE ALARMU” – sygnał akustyczny dźwięk ciągły syreny w okresie 3 minut.

Prosimy potraktować sygnały (jeśli zostaną wyemitowane) jako ćwiczebne i nie podejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast