komunikat: sesja rady gminy zagrodno

komunikat: sesja rady gminy zagrodno

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGRODNO, ŻE 29 PAŹDZIERNIKA 2021 r. O GODZ. 14:00 W ŚWIETLICY REMIZY OSP W ZAGRODNIE ODBĘDZIE SIĘ XLVI SESJA RADY GMINY ZAGRODNO Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Informacja Wójta Gminy Zagrodno o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 5. Informacja o bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie.
 6. Sport w gminie – działalność klubów sportowych, organizacja, uczestnicy, koszty.
 7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
 • w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane do wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości w pasie dróg wojewódzkich w m. Łukaszów i Olszanica”
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznania
 • w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie (likwidacja filii w Olszanicy)
 • w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie (likwidacja filii w Radziechowie)
 1. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Zagrodno.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Zagrodno.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.

XLVI sesja Rady Gminy Zagrodno dnia 29 października 2021 (PDF, 513 KB)

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast