XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zagrodno dnia 7 września 2021 r.

nadzwyczajna sesja rady gminy zagrodno

nadzwyczajna sesja rady gminy zagrodno

OGŁOSZENIE

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGRODNO, ŻE 7 WRZEŚNIA 2021 r. O GODZ. 15:00 W ŚWIETLICY REMIZY OSP W ZAGRODNIE ODBĘDZIE SIĘ XLIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZAGRODNO
Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno,
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok,
 • w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2020 rok.,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego – zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze
  powiatowej  nr 2627D w m. Olszanica,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego – zadanie pn. Budowa przejścia dla pieszych na drodze
  powiatowej nr 2612D Zagrodno,
 • w sprawie udzielenia Powiatowi Złotoryjskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania “Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich
  na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja- Zagrodno-Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2:
  Złotoryja- Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska- Złotoryja”
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznania.
 1. Zamknięcie sesji.

XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zagrodno dnia 7 września 2021 r. (PDF, 360 KB)

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast