Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (załącznik do zarządzenia nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 czerwca 2020 r.)

 

Wójt Gminy Zagrodno

                                                                                                                       Karolina Bardowska

Wykaz nieruchomości
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast