Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 maja 2020 r.)

 Wykaz nieruchomości 

 

Zarządzenie o sprostowaniu zarządzenia

Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast