Wójt Gminy Zagrodno zaprasza do składania uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagrodno (…)na rok 2023”.

zarządzenie wójta gminy zagrodno

Wójt Gminy Zagrodno zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Zagrodno do składania uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagrodno (…)na rok 2023”.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 07 listopada 2022r. do dnia 21 listopada 2022r.

Propozycje, uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian na załączonym formularzu prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2022r. do godz. 15.30 na adres poczty elektronicznej: ugzagrodno@zagrodno.eu lub tradycyjnej: Urząd Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno nr 52 z dopiskiem: konsultacje – roczny program współpracy.

Zarządzenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 listopada 2022 [PDF, 241 KB]

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast