Wójt Gminy informuje o podejrzeniu Ptasiej Grypy w Strupicach (Gmina Chojnów) !

Uwaga

Wójt Gminy informuje mieszkańców Gminy Zagrodno o konieczności przestrzegania stad drobiu przed HPAI (ptasia grypa) z uwagi na podejrzenie wystąpienia choroby w Strupicach – Gmina Chojnów⚠️

Co to jest ptasia grypa❓
Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków – zarówno dzikich, wolno żyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi.

Hodowcom drobiu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i stosowania odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, w tym m.in. zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt, nie karmienie drobiu na zewnątrz budynków, w których zwierzęta są utrzymywane oraz stosowanie odzieży i obuwia ochronnego w gospodarstwie.

Co robić, by uniknąć zakażenia❓
– nie należy spożywać mięsa i jaj nie poddanych obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 stopni C

– należy myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym i dopilnować, aby robiły to także dzieci

– należy myć dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze)

– należy pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy i uważać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi

– GIS zaleca też wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby

inf. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast