Weź udział w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym Związku OSP RP!

Weź udział w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym Związku OSP RP – edycja 2022 i pokaż, czym jest dla Ciebie strażacka służba!

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

 

Weź udział w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym Związku OSP RP – edycja 2022 i pokaż, czym jest dla Ciebie strażacka służba! Do udziału zachęcamy dzieci młodzież twórców-amatorów Technika dowolna! Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie do 30 grudnia 2021. Regulamin konkursu oraz wzór metryczki (karta zgłoszenia) dostępne są na www.zosprp.pl.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in.  kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej np. działania związane z przeciwdziałaniem czy zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, jak również ratownictwo specjalistyczne, akcje ratowniczo-gaśnicze, ćwiczenia, szkolenia, zawody, koncerty itp. W roku 2021 Związek OSP RP obchodził 100-lecie istnienia i działalności, zachęcamy do  przedstawienia organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz twórców amatorów. Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych (przedszkola, kl. I-IV i kl. V-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe).

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i finał centralny.

  • eliminacje środowiskowe – zakończenie eliminacji do 30 listopada;
  • eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – zakończenie eliminacji do 31 grudnia;
  • eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
  • eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego;

Finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2022 roku.

Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie do dnia 30 grudnia 2021. 

Regulamin i karta zgłoszenia (link).

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast