Stanowisko Kolegium RIO.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy Zagrodno. Uchwała dotyczyła nieudzielenia absolutorium Wójt Gminy Zagrodno Karolinie Bardowskiej.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza również, że doszło do naruszenia prawa – art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Samorządzie Gminnym.

Uchwała nr 111/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. dostępna poniżej:

Uchwała nr 111/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

 

 

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast