STYPENDIUM WÓJTA GMINY ZAGRODNO – wnioski do 15 września

stypendium wójta gminy zagrodno

stypendium wójta gminy zagrodno

Przypominamy, że do dnia 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Zagrodno.

Stypendium może być przyznane uczniom klas I-VIII uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagrodno.

Stypendium przyznawane jest za:

  • wyniki w nauce,
  • osiągnięcia sportowe,
  • osiągnięcia artystyczne.

Dokładne informacje o kryteriach otrzymania stypendium oraz wniosku są zawarte w uchwale Nr XXII.135.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Zagrodno.

Pliki do pobrania:

1.Uchwała wraz z wnioskiem

https://fs.siteor.com/zagrodno/article_attachments/attachments/223016/original/Uchwa%C5%82a_Nr_XXII.135.2020_Rady_Gminy_Zagrodno_z_dnia_29_maja_2020_r._w_sprawie_zasad_przyznawania_Stypendi%C3%B3w_W%C3%B3jta_Gminy_Zagrodno.pdf?1591097462

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast