stypendium wójta gminy zagrodno

stypendium wójta gminy zagrodno

Wójt Gminy Zagrodno Piotr Janczyszyn informuje, że do dnia 15 września 2024 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Zagrodno.

Stypendium może być przyznane uczniom klas I-VIII uczęszczającym do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Zagrodno.

Stypendium przyznawane jest za:

  • wybitne wyniki w nauce – z wyłączeniem uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w stosunku, do których stosuje się oceny opisowe,
  • wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne.

Dokładne informacje o kryteriach otrzymania stypendium w uchwale
Nr XXII.135.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Wójta Gminy Zagrodno zmienionej uchwałą
Nr LXXIV.459.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Wójta Gminy Zagrodno dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Zagrodno.

 

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Wójta Gminy Zagrodno
  2. Zm. uchwały w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Wójta Gminy Zagrodno
  3. Wniosek o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Zagrodno
Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast