komunikat: sesja rady gminy zagrodno

komunikat: sesja rady gminy zagrodno

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zagrodno, że w dniu 10 czerwca 2020r. o godzinie 13.00 w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie odbędzie się sesja Rady Gminy Zagrodno, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie międzysesyjnym od 28 maja 2022r. do 09 czerwca 2022r.
 3. Bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie.
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie za 2021 rok,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łukaszów w gminie Zagrodno – etap 1,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej  w Zagrodnie, oznaczonej jako działka nr 463/2,
 • wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Zagrodno do realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości: Wojcieszyn, Nową Wieś Grodziską i Grodziec” w porozumieniu z Gminą Miejską Złotoryja, Gminą Wiejską Złotoryja oraz Gminą Pielgrzymka,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno,
 • zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok.
 1. Raport o stanie Gminy Zagrodno za 2021 rok:
 • debata nad Raportem,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zagrodno,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok,
 • absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2021 rok,
 1. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Zagrodno.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie LVII sesji Rady Gminy Zagrodno .
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast