Roczny Program Współpracy Gminy Zagrodno (…) na 2024 rok – konsultacje

Wójt Gminy Zagrodno zaprasza na konsultacje dot. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagrodno (…) na 2024 rok”.

Wójt Gminy Zagrodno zaprasza na konsultacje dot. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagrodno (…) na 2024 rok”.

Wójt Gminy Zagrodno zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Zagrodno do składania uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagrodno (…) na 2024 rok”.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 07 listopada 2023 r. do dnia 21 listopada 2023 r.

Propozycje, uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian na załączonym formularzu prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2023 r. do godz. 16.30 na adres poczty elektronicznej: ugzagrodno@zagrodno.eu lub tradycyjnej: Urząd Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno nr 52 z dopiskiem: „Konsultacje – roczny program współpracy”.

 

Zarządzenie nr 0050.90.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 06.11.2023 [PDF; 2,21 MB]

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast