Dnia 24.07.2020 r. zostały zakończone prace związane z remontem przepustu

melioracyjnego usytuowanego na dz. nr 30/2 obr. Radziechów. Przepust objęty remontem był w złym stanie technicznym. Przepust był zarośnięty i w związku z tym tamował nurt wody w rowie powodując zalewanie okolicznych pól. Przepust wymagał odkrzaczenia i odmulenia. Ponadto rów był częściowo zapadnięty, co powodowało realne zagrożenie dla przejeżdżającego sprzętu rolniczego.

Zakres remontu przepustu obejmował:

  1. rozbiórkę istniejącej konstrukcji przepustu,
  2. pogłębienie koryta (w tym plantowanie skarp, dna wykopu i korony nasypów, odmulenie dna na długości 5 m poza przepustem),
  3. wykonanie podsypki z piasku gr. 10 cm (zagęszczanie mechaniczne),
  4. wykonanie warstwy tłucznia gr 40 cm (zagęszczanie mechaniczne),
  5. ułożenie rury polietylenowej karbowanej,
  6. zasypanie rury pospółką z zagęszczeniem,
  7. wykonanie warstwy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – warstwa dolna,
  8. wykonanie warstwy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm – warstwa górna,
  9. brukowanie skarp oraz dna na odcinkach 1,50 m poza przepust.

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast