Rekordowy budżet i rekordowe inwestycje na kwotę 32 milionów złotych!

Rekordowy budżet i rekordowe inwestycje na kwotę 32 milionów złotych!

Rekordowy budżet i rekordowe inwestycje na kwotę 32 milionów złotych!

Rekordowy budżet i rekordowe inwestycje Gminy Zagrodno. O zaplanowanych – na 2023 i kolejne lata – inwestycjach rozmawiamy z wójt gminy Zagrodno Karoliną BARDOWSKĄ.

 

Gmina Zagrodno odnotowała niewątpliwy sukces. Takiego budżetu chyba jeszcze nigdy nie było? 32 259 040, 04 zł to rekordowa kwota.

Karolina BARDOWSKA: Zgadza się. Zestawienie inwestycji zaplanowanych na ten rok, jak i w wieloletniej prognozie finansowej to rekordowy budżet. To kwota o 10 mln przekraczająca dochody bieżące. Inwestycje na takie kwoty moi poprzednicy realizowali w ciągu kilku lat. Dziękuję Radzie Gminy Zagrodno za zgodność oraz jednomyślne głosowanie nad wieloletnią prognozą finansową oraz zmianami do budżetu. Tylko dzięki dobrej współpracy możemy osiągać cele – w przypadku tego budżetu to bardzo cenne.

Co to za inwestycje i dlaczego są tak ważne?
– Inwestycje są ważne, bo mieszkańcy na nie czekają. Teraz, gdy Zamek Grodziec dynamicznie się rozwija, to na pewne inwestycje czekają również turyści. Wiemy, że w pewnych sytuacjach trzeba działać bardzo szybko i nie ma miejsca na rozterki – uda się, czy się nie uda. Po prostu to robimy. Nigdy w historii gminy Zagrodno nie było tak ogromnych środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody bieżące gminy to nieco ponad 21 mln zł.

Które inwestycje to te najważniejsze?
– Ogromna część tych środków zostanie zainwestowana w gospodarkę wodno-ściekową. Chcemy skanalizować gminę Zagrodno i zrobiliśmy już pierwszy krok. Za kilka dni podpiszemy umowę na budowę oczyszczalni ścieków. Kolejnym krokiem będzie utworzenie aglomeracji po to, by móc ubiegać się o środki z RPO na wybudowanie sieci – to będzie ogromna inwestycja. Chcemy rozwiązać problem, z jakim boryka się Zagrodno Osiedle i w pierwszej kolejności właśnie stamtąd skierować ścieki do nowej oczyszczalni. Musimy wybudować nowe ujęcie wody, by zabezpieczyć mieszkańców. Wykonaliśmy kosztowne prace przy studni obok Austina. Planujemy wybudować tam stację uzdatniania wody. Mieszkańcy Wojciechowa cierpią na notoryczne przerwy w dostawie wody, co jest spowodowane awariami starej sieci. Mamy na to rozwiązanie. Za chwilę wykonawca od oświetlenia zacznie stawiać nowe energooszczędne lampy – Jadwisin i Wojciechów w pierwszej kolejności. Wykonawca od chodnika w Zagrodnie czeka na organizacje ruchu, mają być postawione światła. Plac budowy jest przekazany, niedługo zacznie się wycinka drzew (oznaczonych, od strony zabudowań). Musimy dokończyć termomodernizację szkoły. Inwestycja się przedłuża nie z naszej winy. Robimy co możemy, by zakończyć i rozliczyć zadanie.

Milowe kroki już za gminą, ale równie potężne wyzwania jeszcze przed Panią i pani załogą.
Zadania są poważne, niektóre wieloletnie. Przed wydziałem inwestycyjnym i finansowym bardzo dużo ciężkiej pracy. Gminę Zagrodno czekają niezwykłe wyzwania, ale wierzymy, że „gra jest warta świeczki”, bo mieszkańcy czekają na efekty. Każda inwestycja to wieloetapowy i odpowiedzialny proces, a tych inwestycji będzie bardzo dużo. Nie stoimy w miejscu. Za odważnymi inwestycjami będzie szedł rozwój gminy i zadowolenie mieszkańców – a na tym nam bardzo zależy.

Ambitne i angażujące zadania. Trzymamy kciuki za powodzenie i również czekamy na efekty tych wszystkich działań.
Bardzo dziękuję.

Rekordowe inwestycje w gminie Zagrodno   Oczyszczalnia ścieków – 13 795 000,00 zł Wyposażenie ujęcia wody w Łukaszowie wraz z dokumentacją – 169 009,00 zł Projekt sieci kanalizacji – 733 756,50 zł Projekt chodnika w Łukaszowie  – 36 000,00 zł Droga w Grodźcu na podzamczu – 637 889,00 zł Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice – 6 130 465,05 zł Wykonanie wraz z oznakowaniem 10 miejsc postojowych dla aut osobowych na osiedlu w Zagrodnie – 40 000,00 zł Dotacja dla Gminy Miejskiej Złotoryja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec – 36 285,00 zł Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 260 000,00 zł Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na modernizację - przebudowę samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8 – 260 000,00 zł Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie – 3 465 765,24 zł Remont drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice-Grodziec – opracowanie dokumentacji projektowej – 83 928,00 zł Przebudowa budynku gospodarczego Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Gminnej – 1 225 000,00 zł Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej – 4 652 330,68 zł Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno – 31 163,00 zł Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno na energooszczędne LED – etap I – Brochocin, Łukaszów, Wojciechów i Zagrodno – 300 000,00 zł Inne zadania (dot. głównie remontów świetlic wiejskich) – ok. 100 000,00 zł

 

źródło: https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/zlotoryja/42237-rekordowy-budzet-i-rekordowe-inwestycje-gminy-zagrodno?

 

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast