Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, j.t.)

 

WÓJT GMINY ZAGRODNO

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów położonych obrębie Łukaszów,
stanowiących własność Gminy Zagrodno

Przedmiot przetargu:

  1. Część działki oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/31, obręb Łukaszów o pow. 7,5686 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 151.371,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 15.200,00 zł netto.
  2. Część działki oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/32, obręb Łukaszów o pow. 10,9856 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 219.712,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 22.000,00 zł netto.
  3. Część działki oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/33, obręb Łukaszów o pow. 12,4328 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 248.656,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 24.900,00 zł netto.
  4. Część działki oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/34, obręb Łukaszów o pow. 13,3373 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 266.746,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 26.700,00 zł netto.
  5. Część działki oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/35, obręb Łukaszów o pow. 63,5006 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 1.270.012,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 127.100,00 zł netto.
  6. Część działki oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/36, obręb Łukaszów o pow. 34,6612 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 693.224,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 69.400,00 zł netto.

Etap I – część jawna przetargu z udziałem oferentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno na każdą działkę oddzielnie w dniu 22 września 2020 r., zgodnie z kolejnością przedmiotu przetargu zaczynając od godz. 10.30.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie oferty – załącznik nr 1. Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek depozytowy Urzędu Gminy Zagrodno nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040 do dnia 17 września 2020 r. włącznie, z adnotacją „Wadium – przetarg na dzierżawę gruntów: część dz. nr ……… o pow. ……, obręb Łukaszów”.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno, strona internetowa Urzędu Gminy Zagrodno: www.zagrodno.eu oraz Biuletyn Informacji Publicznej: http://zagrodno.i-gmina.pl /w zakładce przetargi/.

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Zagrodno, w godzinach jego urzędowania, pok. nr 23 lub telefonicznie 76 8773 396.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty (do pobrania) znajdują się na stronie:

http://zagrodno.i-gmina.pl/article/w-jt-gminy-zagrodno-oglasza-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-dzierzawe-gruntow-polozonych-w-obrebie-lukaszow-stanowiacych-wlasnosc-gminy-zagrodno/#w-jt-gminy-zagrodno-oglasza-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-dzierzawe-gruntow-polozonych-w-obrebie-lukaszow-stanowiacych-wlasnosc-gminy-zagrodno

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast