Obiekty mostowe zamknięte.

Wójt Gminy Zagrodno informuje, że kładki dla pieszych usytuowane w Uniejowicach, pomiędzy budynkami nr 41 -42 oraz w Zagrodnie przy budynku nr 162  są w stanie przedawaryjnym – wykazują nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące ich przydatność użytkową. Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych w Gminie Zagrodno dnia 04.09.2020 r. przedmiotowe obiekty mostowe będą zamknięte do odwołania.

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast