Potrzeby mieszkańców to priorytet!

 

W związku z tym w budżecie pojawił się szereg nowych zadań, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane. Plan jest bardzo ambitny!

Jakie zadania będą podejmowane ze środków m.in. z odzyskanego podatku VAT? Lista jest długa!

 • Utrzymanie melioracji wodnych na terenie Gminy – 60 000 zł
 • Dotacja dla ZUK na zakup wozu do pobierania i transportu wody pitnej – 21 800 zł
 • Dokumentacja projektowa na drogę z Radziechowa w kierunku Osetnicy -120 000 zł
 • Wymiana kolejnych tablic informacyjnych – 28 000 zł
 • Remont nawierzchni asfaltowej na drodze w Olszanicy dz.681 – 26 000 zł
 • Bieżące utrzymanie dróg i mostów 41 000 zł
 • Remont drogi w Olszanicy dz. 77/4 – 220 000 zł
 • Odwodnienie liniowe na części drogi wewnętrznej w Grodźcu – 20 000 zł
 • Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Gminy – 150 000 zł
 • Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów)- 150 000 zł
 • Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zagrodno na lata 2021-2025 27 000,00 zł
 • Dotacja dla wszystkich OSP w Gminie na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 • Zakup kontenera antywłamaniowego dla OSP Brochocin -12 000 zł
 • Dotacje na zapewnienie wkładu własnego dla OSP Olszanica oraz OSP Grodziec – 5 300 zł
 • Projekt przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia -10 000 zł
 • Zakup urządzeń dla ZUK – Rębak do gałęzi, Zagęszczarka, Myjka do mycia przystanków – 16 500 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zdania pn.: Zagospodarowanie działek nr 371, 538 i 367/2, obręb Wojciechów pod Wiejski Plac Rekreacyjny „Wojciechowianka” -32 000 zł
 • Zakup i montaż piłkochwytów przy boisku piłkarskim w Modlikowicach – 17 800 zł.
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa placu zabaw i street workaut przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach – 10 000 zł

 

Gmina to nasze wspólne dobro, a mieszkańcy to jej największa wartość.  Działamy dla wszystkich!

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast