Wójt Gminy Zagrodno Karolina Bardowska – Gminny Komisarz Spisowy w Zagrodnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofertod 01 lutego do 09 lutego 2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat,
– cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Załączniki do pobrania

 


źródło: http://zagrodno.i-gmina.pl/article/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast