Monitorowanie utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informujemy, iż Gmina Zagrodno zobowiązana jest do monitorowania utrzymania efektów projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Monitowanie odbywa się poprzez coroczne składanie oświadczenia w określonym terminie zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy darowizny zawartej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Pierwsze oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Zagrodno, bądź przesłać na adres email: ugzagrodno@zagrodno.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 r.

Wzór oświadczenia otrzymali Państwo wraz z dokumentacją w dniu przekazania sprzętu.

Dodatkowo, oświadczenie do pobrania w załączniku.

 

DO POBRANIA:

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast