Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie

komunikat

komunikat

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie!

adres: Zagrodno 181A, 59-516 Zagrodno.

Do Konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko  kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 z pózn. zm.)

Ogłoszenie_konkursu_na_dyrektora

Zarządzenie_nr_0050.40.2021

 

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast