Wójt Gminy Zagrodno informuje, że Gmina Zagrodno otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina otrzymała grant w kwocie 460.000,00 zł, za który zostanie zakupionych 154 laptopów, 28 komputerów stacjonarnych i 5 tabletów. Pierwotnie zgodnie z regulaminem konkursu przewidziane były stawki 3.500,00zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1.500,00zł za tablet, które to zostały obniżone odpowiednio do 2.500,00zł oraz 1.000,00zł.

Urząd Gminy przygotowuje się aktualnie do ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu. Komputery powinny trafić do dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania przez gminę umowy z Centrum Projektów Cyfrowa Gmina, a więc najpóźniej na przełomie 2022 i 2023 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast