W piątek przedstawiciele OSP odebrali promesy.

W dniu 10 lipca br. przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Brochocina, Grodźca, Olszanicy, Radziechowa, Wojciechowa i Zagrodna  w Letia Business Center w Legnicy odebrali promesy na łączną kwotę 104 203,00 zł.

Środki te to efekt złożonych przez jednostki OSP i pozytywnie rozpatrzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosków  na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Powyższe otrzymane środki oraz wymagane środki własne otrzymane w ramach dotacji z budżetu gminy, jednostki zaplanowały przeznaczyć na zakup: ubrań specjalnych, aparatów powietrznych, sygnalizatorów bezruchu, butów strażackich, hełmów, rękawic,  sprzętu oświetleniowego, radiotelefonów przenośnych oraz wysokociśnieniowego agregatu wodno-pianowego do samochodu pożarniczego.

 

Wysokość dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu dla poszczególnych jednostek:

– OSP Brochocin        – 14.000,00

– OSP Grodziec          – 19.866,00

– OSP Olszanica         – 14.000,00

– OSP Radziechów     – 18.081,00

– OSP Wojciechów     – 18.256,00

– OSP Zagrodno         – 20.000,00

 

Środki  w wysokości 42.087,00 zł., które mają zabezpieczyć wkład własny jednostek (dotacja Gminy) w realizację zaplanowanych zadań, zostały ujęte w przedłożonym Radzie Gminy Zagrodno projekcje uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok.

 

 

 

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast