Szanowni mieszkańcy,

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie informuje, iż w związku z wprowadzeniem radiowego odczytu wodomierzy będzie przeprowadzona planowana wymiana wodomierzy.
W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych urządzeń i umożliwienie wykonania prac montażowych.

Ponadto informujemy, że:

⦁ Wymiana liczników jest bezpłatna.
⦁ Należy zapewnić swobodny dostęp do miejsca wymiany wodomierza. Monter ma prawo odmówić montażu wodomierza gdy dostęp do miejsca montażu jest utrudniony lub gdy obecny wodomierz został zamontowany nieprawidłowo.
⦁ W czasie prowadzonych robót mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody.
⦁ Informacje na temat wymiany wodomierzy można uzyskać w biurze ZUK w Zagrodnie, Zagrodno 53 E, pod nr tel. 605-588-283/ 768773096

HARMONOGRAM wymiany z podziałem na dni i miejscowości :

19-23/10/2020 Zagrodno
24/10/2020 Jadwisin
02-05/11/2020 Uniejowice
6-7/11/2020 Radziechów
9/11/2020 Wojciechów
10/11/2020 Brochocin
12/11/2020 Modlikowice
13/11/2020 Łukaszów

Prace będzie prowadziła firma :
Fila
Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy
ul. Żeromskiego 30
82-400 Sztum

Wzór legitymacji
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast