Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Świadczenia i dotacje celowe na budowę, remont, przeniesienie lub utrzymanie grobów weteranów.

Na mocy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. rodziny, osoby sprawujące opiekę nad grobami, ale również organizacje społeczne, kościoły oraz związki wyznaniowe mogą starać się o przyznanie świadczeń oraz dotacji celowych na budowę, remont, przeniesienie lub utrzymanie grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Warunkiem ubiegania się o dotację lub świadczenie pieniężne jest wcześniejsze dokonanie wpisu grobu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej. Wnioski o dokonanie takiego wpisu znajdą Państwo na stronie internetowej https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/groby-weteranow-walk-o.

Wypełniony wniosek wraz z dokładną dokumentacją zdjęciową grobu, kopiami dokumentów, literaturą potwierdzającą status weterana osoby pochowanej w zgłaszanym grobie, jeżeli Państwo takimi dysponują, należy przesłać do jednego z regionalnych Biur Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Pomocy w wypełnianiu dokumentów oraz pozyskiwaniu informacji o weteranach udziela Pan Waldemar Chabior ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (adres biura Koła Miejsko-Gminnego w Złotoryi: Pl. Lotników Polskich 3A, 59-500 Złotoryja) po wcześniejszym umówieniu się i kontakcie telefonicznym (nr tel. 695-818-966).

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast