Gmina Zagrodno dzieciom i młodzieży oferuje niewiele. Place zabaw  i siłownie powstające naprędce w roku wyborczym dalekie są od ideału. Większość jest nieogrodzona, sprzętów jest mało a te, które zakupiono, postawiono na piasku albo wśród chwastów i pokrzyw. W 2019 roku została przeprowadzona inwentaryzacja wszystkich placów zabaw, wśród których były  takie nadające się do natychmiastowej likwidacji. W związku z powyższym wójt Gminy podjęła decyzję o przeprowadzeniu koniecznych remontów, jak również wprowadzeniu do budżetu projektów na place zabaw z prawdziwego zdarzenia. Gminny plac zabaw przy szkole w Zagrodnie został odmalowany i wymieniono betonowe ogrodzenie. W Wojciechowie ogrodzono panelami zagrażającą dzieciom butlę z gazem, zdemontowano plac w Uniejowicach i Grodźcu. Rozpadające się urządzenia przy Szkole Podstawowej również wyłączono z użytku. Jednocześnie podjęto decyzję o budowie nowych placów zabaw, które wg tego, co zaplanowano, powstaną w Uniejowicach, Jadwisinie i Zagrodnie.

Ciekawostką okazał się plac zabaw przy przedszkolu w Zagrodnie, który niby piękny i nowy, ale nikt z niego nie korzysta. Wybudowany został jeszcze za poprzednika, lecz do dnia dzisiejszego dzieci z przedszkola nie zostały na niego wpuszczone. Słowem – plac zabaw atrapa. Zaniepokojeni tym faktem zapytaliśmy rodziców dzieci, czym jest ten fakt spowodowany. Jak wynika z informacji przekazanych przez Panie przedszkolanki, plac zabaw nie może być w użytku, ponieważ nie został jeszcze odebrany przez urząd gminy. Tak miała je informować sama Pani Dyrektor. Zaniepokojeni sytuacją, że dzieci na plac zabaw patrzą tylko przez siatkę i to z winy urzędu sięgnęliśmy do dokumentów. I tu zaskoczenie: plac zabaw przy przedszkolu został odebrany 12 grudnia 2019 roku! Co za wspaniała wiadomość. Dla zainteresowanych wklejamy protokół odbioru, na którym jako członek komisji podpisała się sama Dyrektor Małgorzata Szewczyk. Pamięć bywa niestety zawodna, ale skoro już wiadome jest, że wszelkie formalności zostały dochowane liczymy na to, że w momencie otwarcia placówki dzieci nareszcie skorzystają z zabawek, na które przez 1,5 roku mogły tylko popatrzeć.

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast