9 września 2020

Wymiana wodomierzy w Olszanicy

3 września 2020

Rozkład jazdy gminnego transportu

Od 3 września 2020.
20 sierpnia 2020
komunikat: sesja rady gminy zagrodno

XXV SESJA RADY GMINY ZAGRODNO

  27 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:00 w świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie
18 sierpnia 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Ogłoszenie.
18 sierpnia 2020

Otwarta kasa w Urzędzie Gminy

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu.
18 sierpnia 2020

AKCYZA 2020

Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego
4 sierpnia 2020

Raport o stanie Gminy Zagrodno

Zbiór najważniejszych elementów z wybranych dziedzin funkcjonowania Gminy.
31 lipca 2020

Trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania

Zostanie  wyemitowany sygnał akustyczny „ogłoszenie alarmu”  trwający 3 minuty.
23 lipca 2020

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast