Ankieta na potrzeby oceny jakości warunków życia w Gminie Zagrodno

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy!

W związku z podjętymi pracami nad przygotowaniem projektu Strategii rozwoju gminy Zagrodno na lata 2021 2025 zwracam się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Wyniki tego badania umożliwią ocenę jakości warunków życia w Naszej Gminie.
Ankieta zawiera pytania, które pozwolą na identyfikację najważniejszych problemów i wyzwań zauważonych przez Mieszkańców Gminy. Na ich podstawie będą sformułowane wnioski w zakresie oczekiwań mieszkańców, co do wizji, celów i zadań publicznych realizowanych przez organy władzy Gminy w terminie do 2025 roku.

Warunkiem przeprowadzenia badania ankietowego jest otrzymanie jak największej próby badawczej, dlatego też będę wdzięczna Państwu za wyrozumiałość i poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety.

Jednocześnie informuję, że planowany termin zakończenia prac na przedmiotową strategią przypada do końca 2020 roku.

Z wyrazami szacunku
Karolina Bardowska
WÓJT GMINY ZAGRODNO

 

ANKIETA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrJdWzm0cTq9K1krWQ1JggwxqL2cvBgYE0XFOdAUNhCNo-_Q/viewform

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast