Komunikat w sprawie ustalenia nowych wzorów deklaracji.

Informacja

Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż na podstawie uchwały NR XVI.101.2019 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zagrodno, od dnia 01.01.2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji.

Deklaracje dotyczące nieruchomości zamieszkałych – formularz DO-1

DO-1

Deklaracje dotyczące nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – formularz DO-2 

DO-2

Załacznik „A” wykaz lokali mieszkalnych dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym (dot. wspólnot mieszkaniowych) – załącznik A

Załącznika A

Wójt Gminy informuje, iż na podstawie uchwały NR XV.98.2019 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, na terenie Gminy Zagrodno od dnia 01.01.2020r. obowiązują następujące OPŁATY przy posiadaniu kompostownika:

 

Ilość osób Kwota opłaty RAZEM
1 14,00 zł 14,00 zł
2 14,00 zł 28,00 zł
3 14,00 zł 42,00 zł
4 14,00 zł 56,00 zł
5 14,00 zł 70,00 zł
6 14,00 zł 84,00 zł
7 14,00 zł 98,00 zł
8 14,00 zł 112,00 zł
9 14,00 zł 126,00 zł
10 14,00 zł 140,00 zł

Naliczenie zwolnienia z części opłaty następuje po złożeniu zmieniającej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osobę zobowiązaną do jej złożenia, t.j. właściciela, współwłaściciela lub inny podmiot władający nieruchomością (formularz DO-1).

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast